Een goede webtekst schrijven – structuur

Het is belangrijk de lezer te helpen bij het lezen. Dat doe je door de geboden informatie zo gestructureerd mogelijk aan te bieden. Laat je dat na, dan kan de lezer makkelijk de draad kwijt raken.

Structuur bereik je door in de tekst gebruik te maken van zogenaamde tekststructuurelementen. Ik zet ze hier op een rijtje:

 • titel en subtitels
 • paragrafen
 • witregels
 • opsommingstekens
 • plaatjes

Tekststructuurelementen geven de lezer houvast. Ze leiden het oog als het ware van het ene belangrijke punt op de pagina naar het andere.

Titel en paragraaftitels

Elke webtekst heeft op zijn minst een titel. Deze staat aan het begin van de tekst.
Is de rest van de tekst uit paragrafen opgebouwd dan worden deze ingeleid door paragraaftitels.
Titel en paragraaftitels zijn belangrijk omdat ze samen in kort bestek de grote lijn van de tekst weergeven.

Voor titels gelden de volgende richtlijnen:

 • de titel geeft de kern van de tekst als geheel weer
 • de paragraaftitels gaan meer in op details
 • ze vormen samen een hiërarchisch gerangschikte piramidestructuur

Verder geldt:

 • maak een titel niet langer dan één regel
 • gebruik geen punten en komma´s
 • de paragraaftitels bevatten twee of drie woorden
 • de hoofdtitel mag langer zijn dan de paragraaftitels

Paragrafen en witregels

Om paragrafen prettig te kunnen lezen moeten ze kort zijn. Scheidt ze door een witregel. Zorg dat de kern van de boodschap aan het begin van de paragraaf staat.

Behandel in elke paragraaf één enkel afgerond thema. Vermijdt verwijzingen naar andere paragrafen.
Dit maakt het lezen lastiger: de lezer moet dan bijvoorbeeld gaan scrollen.

 

Opsommingstekens

Informatie die opgesomd kan worden moet je niet achter elkaar in een lange zin zetten. Zet het in een lijst.
Dit is voor de lezer duidelijker en prettiger, want het vergemakkelijkt het lezen. De lezer weet dat hij in zo´n lijst veel informatie beknopt terug kan vinden.

Afbeeldingen

Ook afbeeldingen helpen de lezer de informatie te structureren.
Ten eerste kunnen ze de tekst verduidelijken. En ten tweede vormen ze een prettige visuele onderbreking van de tekst.

Als de site veel op smartphones wordt bekeken, beperk dan het aantal afbeeldingen. Zorg er ook voor dat ze klein in omvang blijven.

Lees verder:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *