Categorieën
configuratie Cursus profiel Weblog wordpress

Nieuwe gebruiker toevoegen

Een WordPress-site bestaat uit twee gedeelten: een voor- en een achterkant.

De voorkant is de homepage. Dit is het “openbare” gedeelte.

De achterkant is het deel waar je als eigenaar van de site het meest zult vertoeven. Hier verander je instellingen en maak je nieuwe pagina’s aan. Normale gebruikers mogen hier niet komen. Vandaar dat je een wachtwoord nodig hebt.